produto

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    Interruptor automático de caso moldeado tipo serie DAM1 (MCCB)

    Interruptores automáticos con liberación de sobrecorriente electrónica :
    A característica que distingue os interruptores electrónicos dos interruptores termomagnéticos é controlar as sobrecargas con circuítos electrónicos. O control electrónico é realizado mediante microprocesador. Durante o deseño do circuíto electrónico, tivéronse en conta as peores posibilidades de atopar en funcionamento. En correntes de circuíto elevadas, a apertura directa asegurouse sen operar circuíto electrónico. Deste xeito, eliminouse a posibilidade de fallo no circuíto electrónico. -Máximo, mínimo, medio, etc. Pódense tomar valores da corrente absorbida a varios intervalos de tempo (día-noite) .As áreas de axuste de intensidade de apertura nominal e instantánea dos interruptores electrónicos son bastante amplas. Esta característica permite un amplo uso do interruptor. Ademais, os interruptores electrónicos non se ven afectados polas temperaturas ambientais.