produto

  • DABL-63 Nova Series Residual Current Operated Circuit Breakers With Overcurrent Protection

    Interruptores automáticos de corrente residual da serie DABL-63 con protección contra sobrecorriente

    Os interruptores automáticos de corrente residual con protección contra sobrecorriente DABL-40 están destinados á protección contra riscos de descargas eléctricas en caso de fallos no illamento da instalación eléctrica, para evitar incendios causados ​​por fugas de corrente de terra, sobrecarga e protección contra curtocircuíto.
    Recoméndanse para protexer as liñas de grupos que fornecen receptáculos para instalacións exteriores, electrodomésticos e iluminación para garaxes e sotos.