produto

  • DABL-63 RCBO 6KA Residual Current Operated Circuit Breaker

    DABL-63 RCBO 6KA Interruptor automático de corrente residual

    Os interruptores automáticos de corrente residual con protección contra sobrecorriente DABL-40 están destinados á protección contra riscos de descargas eléctricas en caso de fallos no illamento da instalación eléctrica, para evitar incendios causados ​​por fugas de corrente de terra, sobrecarga e protección contra curtocircuíto.
    Recoméndanse para protexer as liñas de grupos que fornecen receptáculos para instalacións exteriores, electrodomésticos e iluminación para garaxes e sotos.