produto

  • DAA Air Circuit Breaker

    Interruptor automático de aire DAA

    O interruptor automático de aire de baixa tensión da serie DAA é adecuado para o circuíto de CA 50Hz / 60Hz cunha tensión de servizo nominal 400V, 690V e unha corrente nominal de servizo ata 6300A. Emprégase principalmente para distribuír enerxía eléctrica e protexer circuítos e equipos eléctricos contra fallo de posta a terra por sobrecarga, subtensión, curtocircuíto e monofásico.