produto

  • RCBO 4.5KA Residual Current Circuit Breaker With Overcurrent Protection

    RCBO 4.5KA Interruptor de corrente residual con protección contra sobrecorrente

    Introdución Os interruptores automáticos de corrente residual con protección contra sobrecorrente ABDT-63 están destinados á protección contra choques eléctricos en caso de fallos no illamento da instalación eléctrica, para evitar incendios causados ​​por fugas de corrente de terra, sobrecarga e protección contra curtocircuíto. Recoméndanse para protexer as liñas de grupos que fornecen receptáculos para instalacións exteriores, electrodomésticos e iluminación para garaxes e sotos.